Görme Engelliler

OKULUMUZUN KAMU HİZMET STANDARTLARI

OKULUMUZUN KAMU HİZMET STANDARTLARI

İZMİR VALİLİĞİ

BUCA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SABRİ KOLÇAK İLKOKULU

HİZMET STANDARTLARI

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Kayıt Kabul

İlköğretim Okulları

T.C. Kimlik numarası

1 İş Günü

2

Nakil ve Geçişler

İlköğretim Okulları

1.TC Kimlik numarası

2.Veli Dilekçesi

3. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar

için   durumlarını gösteren belge

1 Saat

3

Kayıt Kabul

İlköğretim Okullarında Denklik ile Kayıt

1.   TC Kimlik numarası

2.   Denklik Belgesi

1 İş Günü

4

Öğrenci Belgesi

İlköğretim Okulları

Dilekçe

1 Saat

5

Öğrenim Durum Belgesi

İlköğretim Okulları

Dilekçe

1 Saat

6

Öğrenim Belgesi

İlköğretim Okulları

Dilekçe

1 Saat

7

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Öğrenci Yerleştirilmesi

1-   Velinin TC Kimlik Numarası

2-   Dilekçe

3-   Öğrenci Belgesi

3 İş Günü

.

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

8

Merkezi Sistemle Yapılan Sınavlar

İlköğretim Okulları (PYBS)

1-Öğrenci ailesinin maddi durumu gösterir beyanname

2-Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler

1 Saat

9

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri

İlköğretim Okullarında Diploma, Nakil veya Öğrenim Belgesini Kaybedenler

Dilekçe

1 İş Günü

10

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri

İlköğretim Okullarında Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını Kaybedenler

1.   Dilekçe

2.   Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise,
öğrenim durumlarını kanıtlayan belge.

1 İş Günü

11

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri İlköğretim Okullarında Diploma Verilmesi

1-   Sözlü başvuru veya vekaletname

2-   Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe

1 Saat

 

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

12

İlköğretim Okullarında Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırma

Veli Dilekçesi

1 İş Günü

13

İlköğretim Okullarında Sınıf Yükseltme

1-Veli dilekçesi

2-İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1-5´ inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri

10 Gün

14

İlköğretim Okullarında Veli Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Etme

Veli itiraz dilekçesi

4 İş Günü

15

Kayıt Kabul

İlköğretim Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları

1-Denklik belgesi

2- Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel

Müdürlüğü´nden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi

30 Dakika

Başvuru    esnasında    yukarıda    belirtilen    belgelerin    dışında    belge    istenmesi,    eksiksiz    belge    ile    başvuru    yapılmasına    rağmen    hizmetin    belirtilen    sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :Sabri Kolçak İlkokulu Müdürlüğü

İsim                :Namık AYDEMİR

Unvan            :Okul Müdürü

Adres             :Ufuk Mah. 928 Sok. No:2 Buca /İzmir

Tel                  :0 232 487 30 11

Faks               :0 232 448 75 78

E- posta             :239934@meb.k12.tr

 

İkinci Müracaat Yeri :Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İsim                   :Recep YANIK
Unvan               : İlçe Milli Eğitim Müdürü

Adres                    :75 Sok. No:1 Buca / İzmir

Tel                     :0 232 440 59 00

Faks                  :0 232 420 08 71

E- posta                :buca35@meb.gov.tr